Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Servicii de evaluare/reevaluare a spațiilor cu destinație de cabinete medicale, aflate în patrimoniul Municipiului Galați, în scopul negocierii redevenței aferentă contractelor de concesiune și vânzării"