Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Servicii de gestionare a tranzacţiilor financiare privind plata impozitelor, taxelor și altor venituri locale prin reţeaua self-service"