Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Servicii de întreținere și mentenanță a sistemului de automatizare, încălzire, ventilare și iluminare la un număr de 41 buc. toalete publice racordate la utilități în Municipiul Galați "