Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Servicii de organizare evenimente in cadrul proiectului BLUACT-BLUegrowth cities in ACTion, cod 3930"