Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Servicii de proiectare pentru obiectivul “Creșterea eficienței energetice a Sălii de gimnastică str. Al. Carnabel, nr.63” - faza actualizare DALI și elaborare a serviciului PAC , PTE"