Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Servicii de vidanjare sau pompare ape meteorice de pe străzile necanalizate din Municipiul Galați"