Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Servicii profesionale de suport tehnic pentru întreținere platformă hardware"