Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Servicii verificare instalatie de alimentare cu gaze"