În atenția comercianților de mărțișoare și flori

Administrator

 1. Perioada de desfăşurare a comerțului cu mărţişoare, felicitări, flori și aranjamente florale: 24.02.2024 – 10.03.2024.

   

 2. Zonele de comercializare tradiţionale sunt:
  • Complexul “Potcoava de Aur”                                              20 locuri;
  • Str. Brăilei, aferent Parc “Tiglina I”                                       70 locuri;
  • Micro 19, str. Strungarilor, Aleea Comerțului                         30 locuri;
  • Micro 18, str. Brăilei, zona bl. B4 - B1                                  20 locuri;
  • Micro 40, aferent Complex Comercial                                     5 locuri;
  • Str. Siderurgiștilor, zona fostului magazin General                11 locuri;
  • Str. Siderurgiștilor, zona Oficiului Poștal                                 5 locuri.

   

 3. Amplasamentele, menționate la punctul 2 se atribuie în limita numărului de locuri stabilite pentru fiecare locație.
  • Se atribuie un singur loc din cele 7 zone pentru un agent economic în ordinea numărului de înregistrare al cererii și a opțiunilor solicitate (prima opțiune);
  • Locurile rămase după repartizarea primei opțiuni, se atribuie respectând numărul de  înregistrare al cererii  (a doua opțiune);
  • Nu se pot elibera licențe în stațiile de autobuz sau cu 20 m înainte/după stație, în dreptul trecerilor de pietoni, în zone aglomerate;
  • Nu se eliberează licențe dacă agentul economic figurează cu creanţe bugetare de plată față de bugetul local, la momentul solicitării.

   

 4. Cererile, împreună cu documentația completă, se depun/transmit la Registratura Primăriei Municipiului Galați sau pe e-mail (sesizari @ primariagalati.ro), începând cu data de 01.02.2024, până pe data de 09.02.2024, inclusiv (cererile transmise în afara perioadei nu se iau în considerare).

   

 5. Documentele necesare (în copie):
  • Certificat de înregistrare eliberat de O.R.C. (SC/PFA/II/IF);
  • Statutul/actul constitutiv al SC sau certificatul constatator pentru PFA/IF/II eliberat de O.R.C;
  • Certificat constatator pentru punctul de lucru conform Legii 359/2004;
  • Carte de identitate a reprezentantului legal al SC/PFA/II/IF;
  • Poza cu locaţia solicitată, dacă e cazul.

   

 6. Licențele de ocupare a domeniului public se eliberează cu respectarea prevederilor Regulamentului privind condițiile de eliberare a licențelor de ocupare a domeniului public aprobat prin HCL nr. 647/23.11.2023 și a Referatului nr. 15812/25.01.2024.

   

 7. Taxa de utilizare temporară a domeniului public aprobată prin HCL nr. 193/27.04.2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale este de 3,82 lei /mp/zi și se achită începând cu data de 15.02.2024.

   

 8. În cazul nerespectării condițiilor impuse se va retrage licența de ocupare ocazională a domeniului public.