Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"", Servicii de asigurare - Răspundere Civila Auto", "