Anunț de mediu

Administrator

Primăria municipiului Galați, titular al proiectului „Creșă pentru copii” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Creșă pentru copii” propus a fi amplasat în Municipiul Galați, Strada Brăilei, Nr. 184, Școala Nr. 1.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe pagina de internet a A.P.M. Galați, secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Proiect decizie etapa de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați, pe email office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236.471.009.