Anunț de participare la licitație

Administrator

 1. Primăria municipiului Galați – COD FISCAL: 3814810, Str. Domnească, Nr.54, TEL:0236.307.743/ Fax: 0236/461.460, Email: licente@primariagalati.ro;
 1. Primăria municipiului Galați organizează în data de 31.05.2022, ora 14:30, licitație publică cu strigare pentru vânzarea unui imobil - teren și construcție cu destinația de spațiu comercial, proprietate privată a municipiului Galați, situată în Galați, strada Ionel Fernic, nr. 22A, S5. 
 1. Imobilul este compus din: Teren în suprafață de 18,00 MP, având nr. cadastral 130407, și construcție în suprafață de 18,00 MP, având nr. cadastral 30407-C1;
 1. Scopul vânzării îl reprezintă atragerea de noi venituri la bugetul local al municipiului Galați;
 1. Informații privind documentația de participare:
  • Documentația de participare se poate solicita și obține de la sediul Primăriei municipiului Galați, Biroul Concesiuni și Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale;
  • Prețul caietului de sarcini este de 30 de lei;
 1. Pentru participarea la licitație, persoanele interesate trebuie să depună plicuri cu documentele de calificare, în conformitate cu documentația de participare.
  • Data limită de depunere a plicurilor: 30.05.2022, ora 12,00;
  • Adresa la care trebuie depuse plicurile: Primăria municipiului Galați, Str. Domnească. nr. 54, Biroul Registratură;
  • Plicurile se vor depune într-un singur exemplar.
 1. Data și locul în care se va desfășura ședința publică de licitație: 31.05.2022, ora 14:30, Primăria municipiului Galaț;
 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax, email al instituției compentente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul municipiului Galați, Str. Brăilei, Nr.153, Jud. Galați, Tel: 0236/412130, Email: tr-galati-comunicare@just.ro;
 1. Persoana de contact: Chițu Laura, Tel. 0236/307.743