Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Demolări imobile (str. M.Eminescu nr.166, str. Labirint nr.2,) - proiectare și execuție"