Proiecte de Hotărâri

System Administrator

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Galați,

convocată, joi 28.09.2023, ora 14:00

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 47, str. Vezuviului nr. 75;
 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 303/30.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii pentru serviciul de organizare și exploatare a parcărilor cu plată din Municipiul Galați;
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 15, aferent străzii Nicolae Bălcescu nr. 57A;
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Teatrul National de Operă și Opereta „Nae Leonard” Galați;
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru S.C Transurb S.A.; 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE) la implementarea proiectului „Eficiența Energetică pentru Clădiri Publice din Regiunea Sud-Est (SEEE-PB)" finanțat prin Instrumentul financiar ELENA (European Local ENergy Assistance - Asistență locală Europeană pentru Energie) – Programul Orizont 2020;
 
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 529/17.12.2020 privind aprobarea realizării proiectului “Modernizare Parc Carol (fost Parc CFR)” și a cheltuielilor necesare implementării acestuia;
 
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 315/27.05.2021 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 
9. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al Municipiului Galați în domeniul privat al Municipiului Galați;
 
10. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați;
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1,  str. Crângului nr. 41;
 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14, str. Anul Revoluției 1848 nr. 71; 
 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Renovare energetică - Creșterea eficienței energetice a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 1;
 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Amenajare imobil str. Brândușei nr. 15D (SC18);
 
15. Proiect de hotărâre privind apartamentarea construcției bloc de locuințe ANL, bloc S1, situată în Județul Brăila, comuna Vădeni, strada Berlin nr. 27, în 28 unități individuale;
 
16. Proiect de hotărâre privind apartamentarea construcției bloc de locuințe ANL, bloc S2, situată în Județul Brăila, comuna Vădeni, strada Berlin nr. 25, în 28 unități individuale;
 
17. Proiect de hotărâre  privind apartamentarea construcției bloc de locuințe ANL, bloc S3, situată în Județul Brăila, comuna Vădeni, strada Berlin nr. 23, în 28 unități individuale;
 
18. Proiect de hotărâre  privind apartamentarea construcției bloc de locuinte ANL, bloc S4, situată în Județul Brăila, comuna Vădeni, strada Berlin nr. 21, în 28 unități individuale;
 
19. Proiect de hotărâre privind apartamentarea construcției bloc de locuințe ANL, bloc S5, situată în Județul Brăila, comuna Vădeni, strada Berlin nr. 19, în 28 unități individuale;
 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2023;
 
21. Proiect de hotărâre privind înființarea Consorțiului școlar între Liceul Teoretic “Marin Coman” Galați și Școala Postliceală “Coman” Galați;
 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “Actualizare Plan Urbanistic Zonal pentru Faleza Dunării Galați;
 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea tipurilor de servicii sociale și a categoriilor de cheltuieli pentru care se acorda subvenții din bugetul local asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care înființează și administrează unități de asistență socială;
 
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajutorului de urgență constând în lemne de foc pentru sezonul rece 2023 – 2024;
 
25. Proiect de hotărâre privind încetarea acordării ajutorului financiar pentru achiziționarea unui sistem de încălzire și apă caldă alternativ sistemului centralizat de termoficare, aprobat prin H.C.L. nr. 328/30.05.2018;
 
26. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social fără personalitate juridică „Centrul de servicii sociale pentru persoane fără adăpost din comunitatea marginalizată”  în cadrul Direcției de Asistentă Socială a Municipiului Galați;
 
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru serviciul social Centrul Medico-Social Pechea;
 
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon”;
 
29. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 
30. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 733/24.11.2022 privind aprobarea tarifelor practicate pentru serviciul de transport public local de persoane, a facilităților acordate categoriilor de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun și aprobarea actului adițional nr. 3 la contractul de delegare nr. 91780/04.05.2022;
 
31. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 520/29.09.2021 privind  aprobarea tarifelor specifice desfășurării activităților la unele baze sportive aparținând Municipiului Galați, practicate de clubul sportiv “Club Sportiv Municipal Galați”, cu modificările ulterioare;
 
32. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 168/23.03.2023 privind aprobarea nivelului minim al tarifelor și taxelor practicate pentru toate activitățile și prestațiile pe care le efectuează Regia Autonomă “Administrația Zonei Libere Galați”;
 
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local la nivelul Municipiului Galați nr. 91.780/04.05.2022;
 
34. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexelor 1 și 2 ale Caietului de sarcini al serviciilor de transport public local în Municipiul Galați, aprobat prin HCL nr. 284/19.04.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local în Municipiul Galați și a Caietului de sarcini al serviciilor de transport public local în Municipiul Galați, cu modificările ulterioare;
 
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluției optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Galați și a Documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Galați”;
 
36. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe strada Traian nr. 110 A;
 
37. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe strada Movilei nr. 78;
 
38. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe strada Gloriei nr. 5;
 
39. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe strada Siderurgiștilor nr. 45 S1;
 
40. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în cartier Port, strada Portului nr. 39;
 
41. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în cartier Țiglina II, strada Constructorilor, Complex Dorna;
 
42. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere a unor imobile în vederea realizării lucrării de utilitate publică ”Dezvoltarea urbană a municipiului prin modernizarea infrastructurii transportului public cu tramvaiul, modernizarea depoului de tramvaie nr. 1, a Bulevardului Siderurgiștilor, tronson 2, și a străzii Ștefan cel Mare”.
 
43. Interpelări, intervenții, cereri; 
 
44. Diverse.