Anunțuri achiziții publice în derulare

System Administrator

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul «Renovare energetică, bloc A, str. Domnească, nr.20, Centru, Asociația de Proprietari nr.110”, cod C5-A3.1-318

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul «Renovare energetică, bloc N6, str. Domnească, nr.16, Centru, Asociația de Proprietari nr.104”, cod C5-A1-27

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul «Renovare energetică, bloc E, str. Domnească, nr.18, Centru, Asociația de Proprietari nr.110”, cod C5-A3.1-275

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul «Renovare energetică, bloc B, str. Domnească, nr.17, Centru, Asociația de Proprietari nr.110”, cod C5-A3.1-273

Data:

Achiziția de servicii pentru elaborarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal - ansamblu locuințe colective

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul ”Renovarea energetică – Reabilitare imobil str. Saturn nr. 6A – Cresa copii”, cod proiect C5.B2.1.a – 220

Data:

Servicii de evaluare pentru obiectivul ”Dezvoltarea urbană a municipiului prin modernizarea infrastructurii transportului public cu tramvaiul, modernizarea depoului de tramvaie nr. 1, a bulevardului Siderurgiștilor, tronson 2 și a străzii Ștefan cel Mare”

Data:

Servicii de proiectare, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul „Înființare de centre de colectare prin aport voluntar Galați”

Data:

Servicii de proiectare faza DALI pentru obiectivul „Modernizare statie de pompare ape uzate aferenta locuinte sociale Micro 17”

Data:

Servicii de proiectare faza DALI pentru obiectivul „Inlocuire colector canalizare Str Brailei (zona bloc Privilege – Valea Tiglinei)

Data:

Prestări servicii de proiectare – faza DALI pentru obiectivul „Consolidare Scoala Gimnaziala Ludovic Cosma” Corp C1 – Scoala, Corp C2 – Cladire poarta si Corp 5 – Sala de gimnastica

Data:

Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic pentru obiectivul ”Renovarea energetică – Reabilitare și modernizare sală de sport Liceul Tehnologic General de Marină Nicolae Dumitrescu Maican”, cod proiect C5.B2.1.a-389

Data:

Servicii de organizare intalniri de lucru ale Grupului Local al Factorilor Interesati in cadrul proiectului „Citizen Centered Social Services - CITICESS” ID 01C0248

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul ”Modernizare și extindere Patinoar” - STUDIU DE COEXISTENȚĂ

Data:

Servicii de proiectare faza SF pentru obiectivul „Pasaje rutiere Bd. G.Coșbuc intersecție str.Tecuci și str. Basarabiei”

Data:

Servicii de proiectare – faza STUDIU SOLUȚIE - pentru obiectivul ”Resistematizare teren zona bl. A-C, cartier Micro 14, mun. Galați”

Data:

Servicii de proiectare faza SF pentru obiectivul „Extindere rețea de troleibuz pe Str. Gării(între Str. Domnească și Str. Nicolae Bălcescu) și Str.Nicolae Bălcescu(între Str.Gării și str.Brigadierilor”

Data:

Servicii de cadastru şi topografie (documentaţie cadastrală și intabulare) pentru străzile din Micro 13 – Micro 14, Micro 40, Micro 16, Micro 17, proprietate publică a Municipiului Galați

Data:

Servicii de cadastru şi topografie (documentaţie cadastrală și intabulare) pentru un lot de 7 imobile situate în coridorul de expropriere, aferente obiectivului: „Modernizare strada Traian între strada Brăilei şi Metro”

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic aferent obiectivului „Renovarea energetică a imobilului din strada Nufărului, nr. 5A, cod proiect C5-B2.1.a-585

Data:

Serviciu de audit tehnico-economic în vederea calculării prețului unitar pe kilometru pentru fiecare mod de transport (tramvai, troleibuz și autobuz) la Transurb SA

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul „Renovare energetică, blocul C6, str. Petru Rareș nr. 16, Mazepa I, Asociația de Proprietari nr. 151”, cod proiect C5-A3.1-301

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul «Renovare energetică, bloc G4, str. Brăilei nr.254, Micro 18, Asociația de Proprietari nr.383”, cod C5-A3.1-314.

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul «Renovare energetică, bloc G3, str. Roșiori nr.14, Mazepa I, Asociația de Proprietari nr.157bis”, cod C5-A3.1-305.

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul «Renovare energetică, bloc E5, str. Constructorilor nr.25, Țiglina II, Asociația de Proprietari nr.259”, cod C5-A3.1-266.

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul «Renovare energetică, bloc C8, str. Al.Lăpușneanu, Mazepa I, Asociația de Proprietari nr.151”, cod C5-A3.1-307

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul „Renovare energetică, bloc Șoim, str. Fraternității nr. 1, Centru, Asociația de Proprietari nr. 110”, cod proiect C5-A3.1-243

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul „Renovare energetică, bloc C7, str. Alexandru Lăpușneanu nr. 18, Mazepa I, Asociația de Proprietari nr. 151”, cod proiect C5-A3.1-272

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul „Renovare energetică, blocul C5, str. Petru Rareș nr. 14, Mazepa I, Asociația de Proprietari nr. 151”, cod proiect C5-A3.1-316

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul „Renovare energetică, blocul A5, scara 7, str. Brăilei nr. 205, Micro 20, Asociația de Proprietari nr. 524”, cod proiect C5-A3.1-271

Data:

Servicii pentru verificarea tehnica a Proiectului Tehnic pentru “Renovare energetica, bloc D1, str.Furnalistilor, nr.4, Micro 20, Asociatia de Proprietari nr.502” Cod Proiect C5-A3.1-300

Data:

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul „Renovare energetică, bloc B7, str. Petru Rares, nr. 12, Mazepa I, Asociația de Proprietari nr. 151”, cod proiect C5-A3.1-270

Data:

Servicii de proiectare – faza DALI - pentru obiectivul „Modernizare Strada Stadionului între Str. Oțelarilor și Parc turn TV, Strada Cloșca, Bulevardul Marea Unire între Parc Viva și trecerea BAC, strada Regiment 11 Siret între Bdul Marea Unire și sensul giratoriu Penny”

Data:

Servicii de proiectare – faza DALI - pentru obiectivul ”Regenerare urbană piațetă aferentă zonei Stirex”

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul ”Modernizare sistem de iluminat public – Etapa 4” – faza DALI

Data:

Servicii de asistenţă tehnică de supervizare a lucrărilor de executie pentru obiectivul „Renovare integrată-Reabilitare Imobil strada Domnească nr.24”

Data:

Serviciilor de consultanță privind elaborarea Studiului de impact asupra sanătății publice pentru obiectivul Centrul de aport voluntar pentru colectare deșeuri - comuna Vădeni

Data:

Servicii de marcaje exterioare privind numerotarea codificată a locurilor de parcare din parcările de domiciliu/reședință în municipiul Galați

Data:

Execuție lucrări pentru obiectivul „Refacere instalații de curenți slabi: sediul BCR, str. Brăilei, nr.35, Galați”

Data: