Anunțuri achiziții publice în derulare

System Administrator

Concurs de soluții pentru obiectivul „Parcare subterană Strada Eroilor Nr.1” - Amenajare PIAȚETA EROILOR

Data:

Achiziție servicii de întreținere electrică firide, cabine pază, cilindri publicitari și conectări socio-culturale

Data:

Servicii de eliminare cabluri de telecomunicații abandonate

Data:

Servicii de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor de executie in cadrul proiectului ” Redimensionare si reconfigurare retele gaze medicale la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ”Sf. Ioan” – Galati ” cod SMIS 151351

Data:

Servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic pentru obiectivul ” Redimensionare si reconfigurare retele gaze medicale la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ”Sf. Ioan” – Galati ” cod SMIS 151351

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul ,,Alimentare cu energie electrică stații de încărcare autobuze electrice în Autobaza Transurb SA” – studiu de soluție

Data:

Servicii de vidanjare sau pompare ape meteorice de pe străzile necanalizate din Municipiul Galați

Data:

Amenajare parc fotovoltaic Tirighina – studiu coexistență

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Renovare energetică bloc C5, str. Petru Rareș nr. 14, Mazepa I, Asociația de proprietari nr.151» - faza: actualizare DALI

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul «Renovare energetică bloc Șoim, str. Fraternității nr. 1, Centru, Asociația de proprietari nr.110» - faza: actualizare DALI

Data:

Servicii de proiectare - actualizare studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Cimitir Eternitatea”

Data:

DALI, Expertiză tehnică, PT, DTAD pentru obiectivul Desființare magazie (Corp C10) de la Liceul Tehnologic General de Marină Nicolae Dumitrescu Maican Galați

Data:

Modificare instalație de utilizare gaze naturale la Școala Gimnazială ,,Constantin Gh. Marinescu” – proiectare și execuție

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul ”Extindere retea de apa potabila si canalizare in municipiul Galati”- etapa 1 - studiu de coexistență

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul ”Modernizare str. Domneasca tronson str. Gamulea – str. Garii”- studiu de coexistență

Data:

Achizitie servicii de proiectare faza Studiu de solutii pentru obiectivul “Modernizare parc si amenajare parcari subterane - Tiglina I, intersectia dintre Str Brailei - str Saturn - Str Regiment 11 Siret

Data:

Servicii de proiectare pentru obiectivul ”Desființare corpuri C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12 și C13 la Colegiul Național Vasile Alecsandri” - studiu de coexistență

Data: