Relații cu Publicul, Ghișeu Unic

System Administrator

Serviciul Relații cu Publicul este un serviciu distinct în cadrul Primăriei Municipiului Galați, bază a comunicării în ambele sensuri între cetățeni și administrație, având scopul de a realiza un serviciu pentru cetățeni care să îi sprijine cu profesionalism și promptitudine în rezolvarea problemelor.

  • Acest serviciu permite cetățeanului o participare directă la procesul de luare a deciziilor la nivelul administrației locale, asigurând primirea sugestiilor și sesizărilor cetățenilor cu privire la planuri și proiecte noi pe care primăria intenționează să le dezvolte.
  • Primește sugestiile și reclamațiile cetățenilor.
  • Primește actele necesare pentru obținerea avizelor, aprobărilor și documentațiilor din sfera de competență a Primăriei Municipiului Galați și eliberează răspunsuri referitoare la acestea în termenele prevăzute de lege.

Vă punem la dispoziție actele utile pe care le puteți obține de la direcțiile și serviciile din primărie, precum și actele necesare obținerii lor.