Anunț public !!

ADMINISTRATOR

Municipiul Galaţi anunţă publicul interesat  asupra depunerii solicitării de emitere a avizului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE CREȘĂ MARE propus a fi amplasat în Municipiul Galaţi, strada Feroviarilor nr.20A, zona blocuri ANL, Micro 13B.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Galaţi, str.Regiment 11 Siret nr.2, Galaţi şi la sediul Primăriei Municipiului Galaţi din strada Domnească nr.54 Galaţi în zilele de luni-joi între orele 8³◦-16◦◦.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galaţi, str.Regiment 11 Siret nr.2, Municipiul Galaţi.