Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Separare circuite electrice și montare contor - bloc G9, apart. 38 - str. Brăilei nr. 260 Galați"