Anunt mediu !!

Administrator

  Municipiul Galati, titular al proiectului "Alimentare cu energie electrica spitalul clinic Obstetrica Ginecologie Instalatie electrica de utilizare", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului de catre A.P.M. Galati, in cadrul proiectului de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Alimentare cu energie electrica spitalul clinic Obstetrica Ginecologie Instalatie electrica de utilizare", propus a fi amplasat in Galati, str. Dr Nicolae Alexandrescu nr. 99, lot 2.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr.2, Judetul Galati, in zilele de luni-joi intre orele 08:30-16:00 si vineri intre orele 08:30-13:30, precum si la urmatoarea adresa de internet A.P.M. Galati.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet al A.P.M. Galati.