Anunț de participare la licitație !!

Administrator

 1. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI – COD FISCAL:3814810, STR.DOMNEASCĂ NR.54, TEL:0236.307.718/ FAX: 0236/461.460, EMAIL: contracte.teren@primariagalati.ro;
 1. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE 25.05.2021 LICITAȚIE PUBLICĂ  CU STRIGARE, PENTRU VÂNZAREA UNUI IMOBIL CU DESTINAȚIA DE CABINET STOMATOLOGIC, PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI GALAȚI, SITUAT ÎN CARTIER ŢIGLINA II , STR.CONSTRUCTORILOR NR.33A, LOTUL 7,  APARTAMENT U7, ETAJ I;
 1. LOTUL 7, APARTAMENTUL U7 CU DESTINAŢIA DE CABINET STOMATOLOGIC, ARE O SUPRAFAŢĂ UTILĂ DE 11,70 MP, LA CARE SE ADAUGĂ COTA INDIVIZĂ DE 9,06 % DIN DREPTUL DE COPROPRIETATE FORŢATĂ ASUPRA TUTUROR PĂRŢILOR DIN IMOBIL, CARE PRIN NATURA ŞI DESTINAŢIA LOR SUNT IN FOLOSINŢĂ COMUNĂ A TUTUROR COPROPRIETARILOR DIN ACEST IMOBIL, RESPECTIV SUPRAFAŢA DE 34,04 MP, COMPUSĂ DIN: 29,63 MP REPREZENTÂND SPAŢIILE COMUNE (P+E); 4,41 MP (30,87:7 CAB. STOMATOLOGIC - STERILIZARE POZ.13 PARTER) ŞI SUPRAFAŢA TOTALĂ DE TEREN AFERENTĂ UNITĂŢII INDIVIDUALE ÎN INDIVIZIUNE 23,40 MP, RESPECTIV COTA INDIVIZĂ DE 5,09% DIN SUPRAFAŢA TOTALĂ A TERENULUI AFERENT IMOBILULUI, PRECUM ŞI COTA DE 1,14% DIN ALEEA DE ACCES DIN TOTALUL SUPRAFEŢEI DE 25,00 MP, AVÂND NR.CADASTRAL NOU 104654-C1-U7.
 1. SCOPUL VÂNZĂRII ÎL REPREZINTĂ ATRAGEREA DE NOI VENITURI LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI ŞI DESFĂŞURAREA UNOR SERVICII MEDICALE ÎN CONDIȚII OPTIME;
 1. INFORMAȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE PARTICIPARE:
  • DOCUMENTAȚIA DE PARTICIPARE SE POATE SOLICITA ŞI OBȚINE DE LA SEDIUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI, SERVICIUL ÎNCHIRIERI, CONCESIUNI ŞI VÂNZĂRI TERENURI, CABINETE MEDICALE;
  • PREȚUL CAIETULUI DE SARCINI ESTE DE 50 LEI;
 1. PENTRU PARTICIPAREA LA LICITAȚIE, PERSOANELE INTERESATE TREBUIE SĂ DEPUNĂ PLICURI CU DOCUMENTELE DE CALIFICARE, ÎN CONFORMITATE CU DOCUMENTAȚIA DE PARTICIPARE.
  • DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A PLICURILOR: 24.05.2021, ORA 13,00;
  • ADRESA LA CARE TREBUIE DEPUSE PLICURILE: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI, STR. DOMNEASCĂ NR.54, BIROUL REGISTRATURĂ;
  • PLICURILE SE VOR DEPUNE ÎNTR-UN SINGUR EXEMPLAR.
 1. DATA ŞI LOCUL ÎN CARE SE VA DESFĂŞURA ŞEDINTA PUBLICĂ DE LICITAȚIE: 25.05.2021, ORA 13:00, PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI GALAȚI;
 1. DENUMIREA, ADRESA, NUMĂRUL DE TELEFON, FAX, EMAIL AL INSTITUȚIEI COMPETENTE ÎN SOLUȚIONAREA LITIGIILOR APĂRUTE ŞI TERMENELE PENTRU SESIZAREA INSTANȚEI: TRIBUNALUL MUNICIPIULUI GALAȚI, STR. BRĂILEI NR.153, JUD. GALAȚI, TEL: 0236/412130, EMAIL: tr-galati-comunicare@just.ro;
 1. PERSOANA DE CONTACT: CHIȚU LAURA, TEL. 0236/307.718