Anunt mediu !!

Administrator

  Municipiul Galati, titular al proiectului "Imobil sala de sport si sala de mese" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Imobil sala de sport si sala de mese", propus a fi amplasat in intravilan municipiul Galati, str. Rosiori nr. 31.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati din municipiul Galati, str. Regiment 11 Siret nr.2 in zilele de luni - joi, intre orele 8:30 - 16:00 si vineri intre orele 8:30 - 13:30, precum si la urmatoarea adresa de internet A.P.M. Galati.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii pe pagina de internet a A.P.M. Galati.