Anunț suspendare concursuri de recrutare

Teofania Toporau

 

În conformitate cu prevederile art. IV din O.U.G. nr. 34/15.05.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Primăria municipiului Galați anunță suspendarea concursurilor de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:

  • inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Urmărire și Executare Silită, Amenzi, din data de 29.05.2023 – proba scrisă;
  • auditor, clasa I, grad profesional superior – Biroul Audit Intern, din data de 30.05.2023 – proba scrisă;
  • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Închirieri Terenuri, din data de 20.06.2023 – proba scrisă;
  • inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Administrare Domeniu Public și Privat, din data de 26.06.2023 – proba scrisă;