Examen promovare in grad - personal contractual

Administrator

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de promovare in grad pentru postul contractual de inspector de specialitate, grad I - Serviciul Evidenta Persoanelor.
  Examenul de promovare in grad va consta in susyinerea unei probe scrise. Pentru participarea la examen candidatii vor trebui sa depuna o cerere la Biroul Resurse Umane si Salarizare, in termen de 5 zile lucratoare de la afisarea anuntului de examen.
  Proba scrisa va avea loc pe data de 30.12.2015, ora 10:00 la sediul Primariei municipiului Galati din Str. Domneasca nr. 38.
  Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei municipiului Galati, la Biroul Resurse Umane si Salarizare, Str. Domneasca nr. 38, cam. 23, tel. 0236-307713.
Bibliografia de concurs:
  • Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • H.G. nr. 1375/2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;