Registru Agricol, Fond Funciar, Arhivă

System Administrator

Înregistrarea unui teren ( intra si extra vilan )
 • Declarație privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol ( Declaratie )
 • Acte de proprietate ( copie )
 • Act de identitate ( copie )
Înregistrare contractelor de arenda
Eliberarea atestatului de producător agricol și a carnetului de comercializare
 • Cerere ( Cerere )
 • Aviz consultativ de la Asociația de producători agricoli
 • Act de identitate ( copie )
 • Acte de proprietate/folosință ( copie )
Eliberarea adeverințelor privind deținerea de teren agricol
 • Cerere ( Cerere )
 • Acte de identitate ( copie )
Vânzarea terenurilor agricole situate în extravilanul municipiului Galați
 • Acte de proprietate ( copie - 3 exemplare )
 • Schița terenului cu individualizarea vecinilor ( copie - 3 exemplare )
 • Certificat fiscal ( original + 1 copie ) - 2 exemplare ( Direcția Impozite și Taxe Locale Galați )
 • Extras actualizat carte funciară ( 3 exemplare 1 original + 2 copii ) de la O.C.P.I. Galați
 • Acte de identitate pentru soț si soție ( copie - 3 exemplare )
 • Contract de arendă ( copie - 2 exemplare )
 • Cerere și ofertă de vânzare pentru persoane fizice/juridice ( Cerere persoane fizice / Cerere persoane juridice )