Compartiment Autorizații, Licențe

System Administrator

Prezentul ghid are ca scop punerea la dispozitia celor interesati a tuturor informatiilor privind procedura de autorizare, formularele autorizarii si continutul documentelor necesare autorizarii/licentierii activitatilor care intra in competenta compartimentului Autorizari, Licente.
  Compartimentul Autorizatii, Licente din cadrul Directiei de evidenta, gestiune si administrare a patrimoniului elibereaza urmatoarele acte administrative:

  • Acordul privind exercitarea activitatii de comercializare in zone publice, in baza O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Autorizatia privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica si a activitatilor recreative, conform reglementarilor prevazute in art. 475 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
  • Licente de ocupare a domeniului public, conform Regulamentului privind conditiile de eliberare a licentelor de ocupare a domeniului public in municipiul Galati, aprobat prin HCL nr. 434/ 26.11.2015;

  Transparenta procedurilor de emitere a actelor administrative enumerate mai sus se realizeaza prin asigurarea caracterului public al acestora, respectiv prin aducerea la cunostinta publicului a listei actelor emise de catre autoritatile administratiei publice, a formularelor, continutul documentatiei necesare, precum si prin asigurarea accesului la informatii a solicitantilor interesati privind emiterea acestora (accesul facandu-se la site-ul HTTP://WWW.PRIMARIAGALATI.RO in cadrul sectiunii de FORMULARE ON-LINE).