Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Reparații la alei, cu dale mozaicate la Scoala Gimnaziala nr. 29"