Indicatorii municipiului Galati pe trimestrul III al anului 2020 !!

Administrator

  Urmare a adresei nr. GLR_TRZ-18827/12.10.2020 transmisa de D.G.F.P. Galati, au fost comunicati indicatorii municipiului Galati la 30.09.2020.
  Conform prevederilor art. 761 din Legea privind finantele publice locale, nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligatia de a publica acesti indicatori pe pagina de internet a unitatii administrativ teritoriale, in termen de 5 zile lucratoare de la primire.