Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Servicii de evaluare a riscului la securitatea fizica pentru unele obiective aparținând Municipiului Galati"