Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Echipament de stocare"