Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Reparații grupuri sanitare camin Colegiul de Industrie Alimentara Elena Doamna"