Rezultatele procedurii de evaluare şi selecție a proiectelor care vizează activităţi de dezvoltare a comunității locale conform H.C.L. 127/31.03.2021

Administrator

 

 

Nr. crt

Denumire solicitant

Admis/Respins

Punctaj

1

CLUB SPORTIV ATLAS

Admis

96

2

ASOCIAȚIA DANUBIANA GALAȚI

Dosar retras

3

ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE, DEZVOLTARE ȘI  IMPLICAREA TINERETULUI

Admis

99,2

4

FUNDAȚIA COMUNITARĂ GALAȚI

Admis

100

 

Rezultatele procedurii de evaluare şi selecție pot fi contestate în termen de 2 zile lucrătoare de la data afișării.

 

 

Membrii comisiei:

  1.  Preşedinte: Bogatu Iorgu Viorel comisia 4 pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistenţă socială, sport şi agrement din cadrul Consiliului Local Galaţi
  2.  Reves Anca - reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galaţi
  3.  Crețulencu Oana -  specialist, reprezentant al societății civile
  4.  Cojocaru Ștefania Tristiana -  specialist, reprezentant al societății civile
  5.  Notarescu Eugenia - specialist, reprezentant al societății civile