Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Bloc A4, str. Traian nr. 93 Galați - Reparații Serviciul Autoritate Tutelară"