Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă

System Administrator

DOVADA DOMICILIULUI SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE:

 • A.  acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, privind titlul locativ:
  • contract de vanzare-cumparare a unui imobil de tip locuinta;
  • contract de donatie a unui imobil de tip locuinta;
  • contract de vanzare-cumparare sau donatie a unui imobil de tip locuinta cu clauza de abitatie, uz sau uzufruct viager;
  • contract de schimb de locuinte;
  • contract (conventie) de partaj voluntar;
  • contract de intretinere sau contract de renta viagera;
  • contract de inchiriere (locatiune):
   • din fondul locativ de stat - inclusiv fisa suprafetei locative si procesul-verbal de predare - primire;
   • accesoriul contractului de munca (cu regim de locuinta de serviciu etc.) - este necesara o adeverinta de la locul de munca;
   • proprietate a unei persoane fizice - inregistrat la Administratia Financiara;
   • proprietate a unei persoane juridice;
  • certificat de mostenitor;
  • hotararile judecatoresti definitive si irevocabile privind constatarea dreptului de proprietate, retrocedarea sau partajul unui imobil de tip locuinta;
  • extras de pe cartea funciara;
  • autorizatie de constructie sau contract de construire a unui imobil de tip locuinta insotit de procesul-verbal de predare-primire a locuintei sau de receptie preliminara;
  • certificat de la Administratia Financiara din care sa rezulte ca solicitantul este proprietarul unui imobil tip locuinta;
  • titlul de proprietate asupra unui imobil tip locuinta, inscris in registrul de transcriptiuni imobiliare.
 • B.  pentru persoanele care solicita domiciliul la o alta persoana fizica este necesara declaratia scrisa de primire in spatiu a gazduitorului ( descarca aici ), insotita de actul de proprietate al acestuia - conform pct. A. Declaratia se semneaza in fata lucratorului de la ghiseu si se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate.
 • C.  pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la lit. A sau B - declaratia pe propria raspundere a solicitantului ( descarca aici ).
  • in aceasta situatie serviciul nostru va solicita politistului de ordine publica nota de verificare prin care se certifica existenta unui imobil, faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata.
  • pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali.
  • nu se poate schimba domiciliul pe baza declaratiei pe propria raspundere decat cu acordul institutiilor care reglementeaza situatia juridica a acestui imobil.
 • D.  pentru persoanele care locuiesc in mediul rural - Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural - din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza in registrul agricol cu casa de locuit.

NOTA:

 • Hotararile judecatoresti de divort pronuntate in strainatate (in original, copie si traducere legalizata) vor fi mai intai inregistrate in registrelede stare civila romane, iar cetatenii vor prezenta la ghiseu, certificatele de nastere si de casatorie (daca este cazul), cu mentiunea respective inscrisa pe acestea.
 • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cartile de identitate se elibereaza titularilor.
 • In situatia in care titularul nu se afla in tara, mandatarul va prezenta procura pe care se afla aplicata fotografia titularului, autentificata de misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din statul in care se afla solicitantul. In cuprinsul procurii este necesar sa se gaseasca referirea expresa la obiectul mandatului.