Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Servicii de evaluare a unor spatii medicale situate in mun.Galati in vederea vanzarii acestora"