Anunt public !!

Administrator

  Municipiul Galați anunță publicul interesat asupra deciziei finale a APM Galați de încadrare fără evaluare de mediu a planului „Strategia Smart City Galați”.

Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost:

  • în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 și luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale prevăute în Anexa 1 a aceluiași act normativ, implementarea obiectivelor planului nu prezintă efecte probabile negative asupra factorilor de mediu și asupra zonei din vecinătatea amplasamentului studiat
  • planul nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, întrucât amplasamentul este situat în afara ariilor naturale protejate de interes comunitar. 

  Draftul deciziei etapei de încadrare se află postat pe site-ul A.P.M. Galați http://apmgl.anpm.ro la: Reglementări Avizul de mediu  → Decizii etapă de încadrare.