Anunț public !!

ADMINISTRATOR

Primăria Municipiului Galați anunță publicul interesat asupra deciziei APM Galați de încadrare fără evaluare de mediu a Planului Urbanistic de Detaliu - Creșă mare - zona blocurilor ANL, Micro 13B, cu amplasamentul în strada Feroviarilor nr.20A.

Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost:

  • În conformitate cu HG nr.1076/2004, art.11 și luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiași act normativ, implementarea obiectivelor planului nu prezintă efecte probabile negative asupra factorilor de mediu și asupra zonei din vecinătatea amplasamentului studiat;
  • Planul nu intră sub incidența art.28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011, întrucât amplasamentul este situat în afara ariilor natural protejate de interes comunitar.

Observațiile publicului se vor primi la APM Galați, prin e-mail la adresa office@apmgl.anpm.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului.