Anunt mediu !!

Administrator

  Municipiul Galati, titular al proiectului "Sistematizare zona Colegiul National "Mihail Kogalniceanu" - etapa III", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M Galati, in cadrul procedurii de evaluarea a impactului asupra mediului fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul "Sistematizare zona Colegiul National " Mihail Kogalniceanu" - etapa III", propus a fi amplasat in Galati, zona aferenta Colegiului National "Mihail Kogalniceanu" cuprinsa intre blocurile A7 - A8 - GS1 - I2 si bloc GS1 - bloc D4, judetul Galati.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M Galati, str. Regiment 11 Siret nr.2, in zilele de luni-joi intre orele 08:30 - 16:00 si vineri intre orele 08:30 - 13:30, precum si la următoarea adresa de internet A.P.M. Galati.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M Galati.