Anunțuri parcări reședință

Administrator

Anunț privind încărcarea documentelor aferente etapei de atribuire locurilor de parcare în parcările de domiciliu/reședință

Data:

Anunț privind încărcarea documentelor aferente etapei de atribuire locurilor de parcare în parcările de domiciliu/reședință

În atenția persoanelor care doresc rezervarea locurilor de parcare în parcările de domiciliu/reședință

Data:

Primăria municipiului Galați vă informează, că începând cu data de 04.02.2024, ora 08:00, până pe data de 07.02.2024, ora 07:59, locurile de parcare de domiciliu/reședință rămase neatribuite în urma etapelor de atribuire anterioare din zonele 1 A, B, C - Micro 21, 2A - Micro 20, 3B - Micro 19, 8B - Micro 39, 9C - Țiglina I, 10 A, B - Țiglina I, 19 A - Mazepa I.

Anunț privind achitarea tarifului pentru abonamentele de parcare/reședință

Data:

Primăria Municipiului Galați reamintește că, tariful abonamentului de parcare de domiciliu/reședință aferent anului 2024 poate fi achitat până la data de 31.03.2024, prin următoarele modalități de plată ...

Anunț privind achitarea tarifului pentru abonamentele de parcare/reședință

Data:

Primăria municipiului Galați vă informează că, tariful pentru abonamentele de parcare de domiciliu/reședință a fost indexat, astfel, tariful de baza fiind de 150 lei.
 Tariful pentru abonamentul de parcare de domiciliu/reședință aferent anului 2024 va putea fi achitat în perioada 05.01.2024 - 31.03.2024 , prin următoarele modalități de plată ...

Anunț public

Data:

Informare privind atribuirea locurilor de parcare din Mazepa I - zona 16 și zona 19, Mazepa II - zona 15, Țiglina I - zona 9, Țiglina II - zona 10 , Micro 18 - zona 4 și Micro 21 - zona 1

Anunț public

Data:

Primăria Municipiului Galați pune la dispoziția persoanelor interesate Procesul-Verbal de alocare a locurilor de parcare din parcările de domiciliu/reședință, ca urmare a ședințelor de licitație publică deschisă cu strigare, întocmit în data de 10.10.2023, ce s-au desfășurat la sediul Primăriei municipiului Galați din strada Domnească nr. 54, în perioada 03 - 04.10.2023.

Anunț public

Data:

Informare privind atribuirea locurilor de parcare din Micro 19 - zona 3B, Micro 20 - zona 2A și Micro 39 - zona 8B

Anunț public !!

Data:

Primăria Municipiului Galați pune la dispoziția persoanelor interesate Procesul-Verbal de alocare a locurilor de parcare din parcările de domiciliu/reședință, ca urmare a ședințelor de licitație publică deschisă cu strigare, întocmit în data de 28.09.2023, ce s-au desfășurat la sediul Primăriei municipiului Galați din strada Domnească nr. 54, în perioada 15.09 - 25.09.2023.

Anunț public !!

Data:

Primăria municipiului Galați informează persoanele interesate că, în baza H.C.L. nr. 337/24.06.2021, cu modificările și completările ulterioare, în data de 03.10.2023 - 04.10.2023, vor avea loc sesiunile de licitație privind alocarea locurilor de parcare din Mazepa I - zona 16A, 19A, Mazepa II - zona 15 A, Țiglina I - zona 9C, Țiglina II - zona 10A, 10B, Micro 18 - zona 4A, 4B, 4C, 4D și Micro 21 - zona 1A 1B, 1C, din parcările de domiciliu/reședință aflate în municipiul Galați, care se vor desfășura conform tabelului anexat, la sediul Primăriei municipiului Galați din strada Domnească nr. 54.
De asemenea, participanții au obligația de a se prezenta cu următoarele documente: carte de identitate în original și procură în formă autentică (în cazul reprezentanților legali).
Menționăm faptul că, persoanele care nu se prezintă la data și ora la care a fost anunțată procedura de licitație, pierd dreptul de a beneficia de unul dintre locurile licitate.

Anunț public

Data:

Primăria municipiului Galați pune la dispoziția persoanelor interesate: „Proces verbal încheiat în data de 27.09.2023 privind soluționarea contestațiilor înregistrate în cadrul procedurii de atribuire a locurilor de parcare de domiciliu/reședință din municipiul Galați - Etapa 8"

Anunț public !!

Data:

Informare privind atribuirea locurilor de parcare din Micro 19 - zona 3B, Micro 20 - zona 2A și Micro 39 - zona 8B

Anunț public !!

Data:

Informare privind atribuirea locurilor de parcare din Mazepa I - zona 16 și zona 19 , Mazepa II - zona 15, Țiglina I - 9, Țiglina II - 10 , Micro 18 - 4 și Micro 21 - 1

Anunț public !!

Data:

Primăria municipiului Galați informează persoanele interesate că, în baza H.C.L. nr.337/24.06.2021, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 15.09.2023 vor avea loc sesiunile de licitație privind alocarea locurilor de parcare din Micro 20 - zona 2A și Micro 39 - zona 8B, din parcările de domiciliu/reședință aflate în municipiul Galați, care se vor desfășura conform tabelului anexat, la sediul Primăriei municipiului Galați din strada Domnească nr.54. De asemenea, participanții au obligația de a se prezenta cu următoarele documente: carte de identitate în original și procură în formă autentică (în cazul reprezentanților legali). Menționăm faptul că, persoanele care nu se prezintă la data și ora la care a fost anunțată procedura de licitație, pierd dreptul de a beneficia de unul dintre locurile licitate.

Anunț public !!

Data:

Primăria municipiului Galați pune la dispoziția persoanelor interesate: „Proces verbal încheiat în data de 07.09.2023 privind soluționarea contestațiilor înregistrate în cadrul procedurii de atribuire a locurilor de parcare de domiciliu/reședință din municipiul Galați - Etapa 7"

Anunț public !!

Data:

Primăria municipiului Galați anunță persoanele interesate că se pot încărca documentele aferente etapei de atribuire a locurilor de parcare în parcările de domiciliu/reședință din zonele: Mazepa I, Mazepa II, Țiglina I, Țiglina II, Micro 18 și Micro 21.

Anunț public !!

Data:

Informare privind atribuirea locurilor de parcare din Micro 19 (zona 3B), Micro 39C (zona 8B) și Micro 20 (zona 2A).

În atenția persoanelor care doresc rezervarea locurilor de parcare în parcările de domiciliu/reședință !!

Data:

Primaria municipiului Galati anunță că începând cu data de 27.08.2023, ora 08:00, până pe data de 30.08.2023, ora 07:59, locurile de parcare de domiciliu/reședință rămase neatribuite în urma etapelor de atribuire anterioare din zonele Mazepa I, Mazepa II, Țiglina I, Țiglina II, Micro 18 și Micro 21 pot fi rezervate numai prin accesarea aplicației informatice, online la adresa https://parcari.primariagalati.ro.

Anunț privind încărcarea documentelor aferente etapei de atribuire locurilor de parcare în parcările de domiciliu/reședință

Data:

Vă informăm că în intervalul 25.07.2023 - 03.08.2023 se pot încărca, exclusiv online, cererile pentru atribuirea unui loc de parcare în parcarea de domiciliu/reședință însoțite de documentele menționate în Regulamentul prevăzut în H.C.L. nr. 337/2021 cu modificările și completările ulterioare, pe platforma parcari.primariagalati.ro, având posibilitatea modificării și completării documentelor până la finalizarea perioadei de depunere a documentelor.

În atenția persoanelor care doresc rezervarea locurilor de parcare în parcările de domiciliu/reședință

Data:

Primăria municipiului Galați vă informează că începând cu data de 22.07.2023, ora 00:00, până pe data de 24.07.2023, ora 23:59, se va desfășura o nouă sesiune de atribuire a celor aproape 1.000 de locuri de parcare de domiciliu/reședință nou amenajate din Micro 19 - zona 3 - subzona B, Micro 20 - zona 2 - subzona A și Micro 39C - zona 8 - subzona B.

Anunț public !!

Data:

Privind termenul de vizare al abonamentelor aferente locurilor de parcare de domiciliu/reședință

Anunț public !!

Data:

Privind plata abonamentelor aferente locurilor de parcare în parcările de domiciliu/reședință.

Anunț public !!

Data:

Privind vizarea abonamentelor pentru anul 2023 aferente locurilor de parcare în parcările de domiciliu/reședință.

Anunț public !!

Data:

Primăria Municipiului Galați anunță că, termenul de plata al abonamentului de parcare de domiciliu/reședință aferent anului 2023 a fost prelungit până la data de 16.01.2023.

Anunț public !!

Data:

Primăria Municipiului Galați pune la dispoziția persoanelor interesate Procesul verbal de alocare, al Comisiei de licitație a locurilor de parcare din parcările de domiciliu/reședință din municipiul Galați, întocmit în data de 16.12.2022, ca urmare a ședințelor de licitație publică deschisă cu strigare ce s-au desfășurat la sediul Primăriei Municipiului Galați din strada Domnească nr. 54 în data de 15.12.2022.

Anunț public !!

Data:

În urma verificării dosarelor depuse pentru atribuirea unui loc de parcare, din ETAPA VI - Mazepa I, Mazepa II, Țiglina I, Țiglina II, Micro 18 și Micro 21, anexăm lista cu cererile declarate admise.

Anunț public !!

Data:

Primăria municipiului Galați vă informează că, în baza H.C.L. nr.337/24.06.2021, cu modificările și completările ulterioare, vor avea loc ședințele de licitație privind alocarea locurilor de parcare, din parcările de domiciliu/reședință aflate în Municipiul Galați, care se vor desfășura în data de 15.12.2022, conform tabelului anexat, la sediul Primăriei Municipiului Galați din strada Domnească nr.54.

Anunț public !!

Data:

Primăria municipiului Galați pune la dispoziția persoanelor interesate: "Proces verbal încheiat în data de 07.12.2022 privind soluționarea contestațiilor înregistrate în cadrul procedurii de atribuire a locurilor de parcare de domiciliu/reședință din municipiul Galați-Etapa 6"

Anunț privind plata abonamentelor pentru anul 2023 aferente locurilor de parcare în parcările de domiciliu/reședință

Data:

Primăria Municipiului Galați anunță că, începând cu data de 12.12.2022, se poate achita tariful pentru abonamentul de parcare de domiciliu/reședință aferent anului 2023.

Anunț public !!

Data:

Primăria Municipiului Galați informează că în urma verificării dosarelor depuse pentru atribuirea unui loc de parcare din etapa VI - Mazepa I, Țiglina I, Țiglina II, Micro 18 și Micro 21, un număr de 93 de cereri au fost declarate respinse(conform anexei).

Anunț public !!

Data:

privind perioada de încărcare a documentelor aferente etapei de atribuire a locurilor de parcare în parcările de domiciliu/reședință.

Anunț public !!

Data:

În atenția persoanelor care doresc rezervarea locurilor de parcare în parcările de domiciliu/reședință.

Anunț important !!

Data:

În conformitate cu Regulamentul aprobat prin HCL nr. 337/24.06.2021 cu modificările și completările ulterioare, Primăria Municipiului Galați, vă aduce la cunoștință că solicitanții următoarelor locuri de parcare ..

Anunț public !!

Data:

Primăria municipiului Galați pune la dispoziția persoanelor interesate Procesul verbal de alocare, al Comisiei de atribuire/licitație a locurilor de parcare din parcările de domiciliu/reședință din municipiul Galați, întocmit la data de 18.07.2022 în urma ședințelor de licitație publică deschisă cu strigare ce s-au desfășurat la sediul Primăriei Municipiului Galați din strada Domnească nr.54, în perioada 13.07.2022-15.07.2022.

Anunț public !!

Data:

În urma verificării dosarelor depuse pentru atribuirea unui loc de parcare din ETAPA V - Mazepa I, Mazepa II, Țiglina I, Țiglina II, Micro 18 și Micro 21 cât și în subzonele noi Țiglina II-10A, Mazepa I-19A și Țiglina I-9C, anexăm lista cu cererile declarate admise.

Anunț public !!

Data:

Primăria municipiului Galați pune la dispoziția persoanelor interesate: "Proces verbal încheiat în data de 07.07.2022 privind soluționarea contestațiilor înregistrate în cadrul procedurii de atribuire a locurilor de parcare de domiciliu/reședință din municipiul Galați-Etapa 5"

Anunț public !!

Data:

Organizarea procedurii de licitație publică cu strigare pentru alocarea locurilor de parcare în parcările de reședință/domiciliu Etapa V - Mazepa I, Mazepa II, Țiglina I, Țiglina II, Micro 18 și Micro 21 cât și în subzonele noi Țiglina II-10a, Mazepa I-19a si Țiglina i-9c

Anunț public !!

Data:

În urma verificării dosarelor depuse pentru atribuirea unui loc de parcare din ETAPA V - Mazepa I, Mazepa II, Țiglina I, Țiglina II, Micro 18 și Micro 21 cât și în subzonele noi Țiglina II-10A, Mazepa I-19A și Țiglina I-9C, anexăm lista cu cele 114 cereri declarate respinse.

Anunț public !!

Data:

Primăria municipiului Galați informează că începe o nouă etapă privind rezervarea și atribuirea locurilor de parcare. Informații găsiți în documentele atașate.

Anunt public !!

Data:

În conformitate cu Regulamentul aprobat prin HCL nr. 337/24.06.2021 cu modificările și completările ulterioare, Primăria Municipiului Galați, vă face cunoscută lista persoanelor care au pierdut dreptul asupra locului de parcare atribuit.

Anunț public !!

Data:

Primăria municipiului Galați anunță: "În urma verificării dosarelor depuse pentru atribuirea unui loc de parcare din ETAPA IV, MAZEPA I - zona 16, MICRO 21 - zona 1, MAZEPA II - zona 15, ȚIGLINA II - zona 10 și MICRO 18 - zona 4, anexăm lista cu cererile declarate admise."

Anunț public !!

Data:

Primăria municipiului Galați pune la dispoziția persoanelor interesate: "Lista cu participanții declarați câștigători ai licitațiilor organizate în perioada 05.04.2022-13.04.2022, pentru atribuirea unui loc de parcare din ETAPA IV, MAZEPA I - zona 16, MICRO 21 - zona 1, MAZEPA II - zona 15, ȚIGLINA II - zona 10 și MICRO 18 -zona 4, precum și lista cu participanții declarați respinși în urma ședințelor de licitație."

Anunt public !!

Data:

Primăria municipiului Galați pune la dispoziția persoanelor interesate: "Proces verbal incheiat in data de 30.03.2022 privind soluționarea contestațiilor înregistrate în cadrul procedurii de atribuire a locurilor de parcare de domiciliu/reședință din municipiul Galați-Etapa 4"

Anunț public !!

Data:

Primăria municipiului Galați anunță: "În urma verificării dosarelor depuse pentru atribuirea unui loc de parcare din Etapa IV, MAZEPA I - zona 16, MICRO 21 - zona 1, MAZEPA II - zona 15, TIGLINA II - zona 10 și MICRO 18 - zona 4, anexăm lista cu cererile declarate respinse. Solicitanții pot depune contestații în termen de 3 zile lucrătoare de la data prezentului anunț, urmând ca soluționarea acestora și aducerea la cunoștință publică a rezultatelor, să se realizeze în termen de 5 zile lucrătoare."

Anunț public !!

Data:

Comisia permanentă de atribuire directă/licitație publică cu strigare, pentru repartizarea abonamentelor locurilor de parcare din parcarea de reședință supraetajată aferentă blocului R5, Mazepa I, Municipiul Galați, pune la dispoziția persoanelor interesate listele cu dosarele calificate pentru atribuirea unor abonamente ECO și HANDICAP, disponibile pentru anul 2022 și listele cu dosarele calificate pentru atribuirea directă/prin licitație publică a unor abonamente BASIC și PLUS, disponibile pentru anul 2022. Listele pot fi consultate AICI, împreună cu detaliile referitoare la ședința de licitație publică.

Anunț public !!

Data:

ANUNȚ IMPORTANT: Este ultima zi pentru depunerea documentelor în vederea atribuirii unui loc de parcare. Primăria municipiului Galați anunță că astăzi este ultima zi în care se mai pot depune dosarele în vederea atribuirii locurilor de parcare locurile disponibile din parcările rezidențiale, conform calendarului anunțat deja pentru această nouă sesiune de atribuire. Este vorba despre locurile de parcare din Mazepa 1, Micro 21, Mazepa 2, Țiglina 2 și Micro 18, unde subzonele inițiale s-au comasat. Cererile de atribuire însoțite de documentele menționate în Regulamentul prevăzut în H.C.L. nr. 337/2021, cu modificările și completările prevăzute în H.C.L. nr. 697/2021, se pot depune la Registratura Primăriei municipiului Galați sau electronic pe adresa de mail: parcari.resedinta@primariagalati.ro. Toate informațiile necesare și condițiile care trebuie îndeplinite se găsesc pe site-ul www.primariagalati.ro.

Anunț public !!

Data:

Primăria Municipiului Galați vă aduce la cunoștință că întrucât solicitanții locurilor de parcare 4D078 - cod rezervare 190626185 și 1C099 - cod rezervare 44812592, nu au îndeplinit condiția achitării tarifului abonamentului de parcare, pierd dreptul asupra locului de parcare atribuit.

Se atribuie încă 1.000 de locuri de parcare în parcări rezidențiale

Data:

Primăria municipiului Galați informează că în perioada următoare se va desfășura o nouă sesiune de atribuire a celor aproape 1.000 de locuri de parcare din parcările rezidențiale, care nu au fost atribuite în sesiunea anterioară. Astfel, în perioada 07 - 12 februarie 2022, se va putea face consultarea privind locurile disponibile din Mazepa I – zona 16 – subzona A; Micro 21 – zona 1 – subzona A, B și C; Mazepa II – zona 15 – subzona A; Țiglina II - zona 10 – subzona B și Micro 18 – zona 4 – subzona A, B, C și D.

Anunt public de participare !!

Data:

Anunț de participare la ședința de atribuire a abonamentelor rămase vacante, pentru locurile de parcare din parcarea supraetajată aferentă blocului R5, Mazepa I, municipiul Galați – etapa a II-a

Anunt public !!

Data:

  In urma verificarii dosarelor depuse pentru atribuirea unui loc de parcare din ETAPA III, MICRO 18, SUBZONA 4-A, B, C, D, anexam lista cu cererile declarate admise.

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati anunta ca, incepand cu data de 24.12.2021 se poate achita tariful pentru abonamentul de parcare/resedinta din Etapa III, cartier Micro 18, subzona 4-A, B, C, D, in termen de 10 zile lucratoare, cu precizarea ca acest termen se va prelungi cu perioada in care Directia de Impozite, Taxe si alte Venituri Locale nu va avea program de lucru.

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate: "Procesul-verbal de alocare al Comisiei de atribuire a locurilor de parcare din parcarile de domiciliu/resedinta din municipiul Galati"

Anunț public !!

Data:

Primăria municipiului Galați pune la dispoziția persoanelor interesate: "PROCESUL VERBAL ÎNCHEIAT ÎN DATA DE 14.12.2021 privind soluționarea contestațiilor înregistrate în cadrul procedurii de atribuire a locurilor de parcare de domiciliu/reședință din municipiul Galați-Etapa 3"

Anunț public !!

Data:

Primăria Municipiului Galati vă informează că, în baza H.C.L. nr.337/24.06.2021, va avea loc ședința de licitație privind alocarea locurilor de parcare, din parcările de domiciliu/reședință aflate în municipiul Galați, care se va desfășura în perioada 20.12.2021-22.12.2021, conform tabelului anexat, la sediul Primăriei municipiului Galați din strada Domnească nr.54.

Anunț de participare la ședința de atribuire a abonamentelor rămase vacante

Data:

Municipiul Galați prin Comisia desemnată în baza dispoziției nr. 1962/20.07.2020, organizează ședință de atribuire pentru locurile de parcare, rămase vacante în anul 2021, situate în parcarea de reședință supraetajată aferentă blocului R5 din Mazepa I, în vederea utilizării de către locatarii imobilelor aferente străzilor Armata poporului, Ovidiu, Roșiori și Mărășești.

Anunt public !!

Data:

Primăria municipiului Galați pune la dispoziția persoanelor interesate tabelul cu cererile declarate admise pentru atribuirea unui loc de parcare din ETAPA II, MAZEPA II SUBZONA 15-A și ȚIGLINA II SUBZONA 10-B

Anunt public !!

Data:

Primăria municipiului Galați pune la dispoziția persoanelor interesate Procesul-Verbal de atribuire a locurilor de parcare, pentru etapa II, întocmit ca urmare a licitației desfășurată în data de 02.12.2021.

Anunt public !!

Data:

Primăria municipiului Galați anunță că, începând cu data de 10.12.2021 se poate achita tariful pentru abonamentul de parcare/reședință din Etapa I, cartier Mazepa I, subzona 16-A, Micro 21, subzona 1-A,B,C și Etapa II, cartier Mazepa II sub zona 15-A, Țiglina II , subzona 10-B.

Anunt public !!

Data:

Primăria municipiului Galați anunță: "În urma verificării dosarelor depuse pentru atribuirea unui loc de parcare din ETAPA III, CARTIER MICRO 18, SUBZONA 4-A,B,C,D, anexăm lista cu cererile declarate respinse. Solicitanții pot depune contestații (contestatiiparcari@primariagalati.ro) în termen de 3 zile lucrătoare de la data prezentului anunț, urmând ca soluționarea acestora, să se comunice în cel mai scurt timp"

Anunț public !!

Data:

Primăria municipiului Galați pune la dispoziția persoanelor interesate: "PROCESUL VERBAL ÎNCHEIAT ÎN DATA DE 23.11.2021 privind soluționarea contestațiilor înregistrate în cadrul procedurii de atribuire a locurilor de parcare de domiciliu/reședință din municipiul Galați-Etapa 2"

Anunț public !!

Data:

Primaria Municipiului Galati vă informează că, în baza H.C.L. nr.337/24.06.2021, va avea loc ședința de licitație privind alocarea locurilor de parcare, din parcările de domiciliu/reședință aflate în municipiul Galați, care se va desfășura în data 02.12.2021 conform tabelului anexat, la sediul Primăriei municipiului Galați din strada Domnească nr.54.

Anunt public !!

Data:

Primăria municipiului Galați pune la dispoziția persoanelor interesate tabelul cu cererile declarate admise pentru atribuirea unui loc de parcare din ETAPA I, ZONA 16-A (MAZEPA I) ȘI 1-A,B,C (MICRO21), precum și Procesul-Verbal de alocare întocmit, pentru etapa mai sus menționată, ca urmare a licitației desfășurată în perioada 09.11.2021- 11.11.2021.

Anunt public !!

Data:

Primăria municipiului Galați anunță: "În urma verificării dosarelor depuse pentru atribuirea unui loc de parcare din ETAPA II, ZONA 15-A (MAZEPA II) ȘI 10-B (TIGLINA II), anexăm lista cu cererile declarate respinse. Solicitanții pot depune contestații (contestatiiparcari@primariagalati.ro) în termen de 3 zile lucrătoare de la data prezentului anunț, urmând ca soluționarea acestora, să se comunice în cel mai scurt timp"

Anunț public !!

Data:

Primăria municipiului Galați anunță că nu se primesc dosare pentru atribuirea unui loc de parcare de domiciliu/reședință din municipiul Galați în afara termenelor aduse la cunoștința solicitanților, conform regulamentului aprobat prin H.C.L.nr.337/24.06.2021

Anunt public !!

Data:

Primăria municipiului Galați pune la dispoziția persoanelor interesate: "PROCESUL VERBAL ÎNCHEIAT ÎN DATA DE 29.10.2021 privind soluționarea contestațiilor înregistrate în cadrul procedurii de atribuire a locurilor de parcare de domiciliu/reședință din municipiul Galați-Etapa 1"

Anunt public !!

Data:

Primăria municipiului Galați vă informează că: " În baza H.C.L. nr.337/24.06.2021, va avea loc sedința de licitație privind alocarea locurilor de parcare, din parcările de domiciliu/reședință aflate în municipiul Galați, care se va desfașura în perioada 09.11.2021-11.11.2021 conform tabelului anexat, la sediul Primăriei municipiului Galați din strada Domnească nr.54."

Anunt public !!

Data:

Comisia permanentă de atribuire directă/licitație publică cu strigare, pentru repartizarea abonamentelor locurilor de parcare din parcarea de reședință supraetajată aferentă blocului R5, Mazepa I, municipiul Galați, constituită conform art. 15 din H.C.L. nr. 259/25.06.2020 și numită prin Dispoziția Primarului nr. 1962/20.07.2020, aduce la cunoștința titularilor de abonamente că, începând cu data publicării prezentei, au posibilitatea achitării contravalorii abonamentului pentru anul 2022.

Anunt public !!

Data:

In urma verificarii dosarelor depuse pentru atribuirea unui loc de parcare din Etapa I - Subzona 16A (Mazepa I) si Subzona 1 - A, B, C (Micro 21), anexam lista cu cererile declarate respinse. Solicitantii pot depune contestatii in termen de 5 zile lucratoare de la data prezentului anunt, urmand ca solutionarea acestora, sa se comunice in eel mai scurt timp.

Anunt public !!

Data:

Comisia permanentă, numită prin dispoziția primarului nr. 1962/20.07.2020, aduce la cunoștința publicului lista cu persoanele calificate/descalificate în cadrul celei de-a doua proceduri de atribuire a abonamentelor rămase vacante, pentru locurile de parcare din parcarea supraetajată aferentă bloculuI R5, MAZEPA I, Municipiul Galați.

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Modificarea H.C.L. nr. 303/30.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, a Caietului de sarcini si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii pentru serviciul de organizare si exploatare a parcarilor cu plata din municipiul Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Completarea H.C.L. nr. 259/25.06.2020, privind aprobarea Metodologiei de atribuire a abonamentelor pentru locurile de parcare din parcarea supraetajata aferenta blocului R5, Mazepa I, Municipiul Galati"..
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Aprobarea metodologiei de atribuire a abonamentelor pentru locurile de parcare din parcarea supraetajata aferenta blocului R5, Mazepa I, municipiul Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

Anunt public !!

Data:

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Modificarea H.C.L. nr. 303/30.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, a Caietului de sarcini si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii pentru serviciul de organizare si exploatare a parcarilor cu plata din Municipiul Galati".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.