#MunicipiulGalați

Direcții, servicii, programe & inițiative locale.

transportation-892948_1920
transport public, parcări, biciclete, taximetrie, autorizații traseu
atribuții, formulare necesare, acte emise, program de funcționare
anunțuri posturi vacante, concursuri de promovare
Galaţiul este unul din cele mai mari noduri de trafic comercial din România

Servicii electronice

Autorizații de Comerț
Autorizații de Comerț

lista autorizațiilor de comerț emise

Formulare online
Formulare online

depunere cereri

Platforma Taxe și Impozite
Platforma Taxe și Impozite

Platforma Taxe și Impozite

Programare online
Programare online

act de identitate, transcrieri, certificat de urbanism

Depunere cerere C.U.
Depunere cerere C.U.

Consultare regulament local de urbanism

Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate - Formular
Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate - Formular

                  Cerere PF | Cerere PJ
                 

E-Tax
E-Tax

Sistem electronic de plata a taxelor si impozitelor cu ajutorul InternetBanking

Cautare in registratura

Administrația locală la zi

Știrile primăriei. Anunțuri. Comunicate.

Comunicat de presa !!

Comunicate de presa

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta, contractul de finanțare nr. 135331 din 29.11.2022 pentru proiectul Renovarea energetică a Gradiniței cu Program Prelungit nr. 36, în cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B2.1/1 runda 1 Operațiunea Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice - Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

În atenţia persoanelor fizice din municipiul Galaţi care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii !!

Anunturi publice

Primăria Galaţi anunţă programarea examenului de atestare/reatestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii în data de 05.05.2023.

Anunț licitație publică !!

Anunturi publice

Primăria Municipiului Galați organizează reluarea ședinței de licitație publică, cu oferta în plic, pentru atribuirea de licențe de ocupare a domeniului public pentru 7 amplasamente, aprobate prin dispoziții ale primarului.

Anunț concurs de recrutare!!

Anunt de angajare

Primăria municipiului Galați, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual temporar vacant de inspector de specialitate, gradul IA din cadrul Biroului Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare

Anunț concurs de recrutare!!

Anunt de angajare

Primăria municipiului Galați, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual temporar vacant de inspector de specialitate, gradul IA din cadrul Serviciului Investiții.

Anunț examen promovare în grad profesional

Anunt de promovare

În conformitate cu prevederile art. 617 alin.(2) şi al art. 618 alin. (22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Galați organizează în data de 26.04.2023, ora 10.00, proba scrisă, la sediul instituţiei din str. Domnească nr. 54, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcţionarilor publici din cadrul instituției.

Anunț public !!

Anunturi publice

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 23.03.2023, ora 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi

Anunț concesionare prin licitație publică !!

Anunturi publice

Anunț, privind concesionarea prin licitație publică a unor terenuri, proprietate privată a Municipiului Galați, situate în str. Ghecet, nr. 22 si respectiv, în str. Cloşca, Baza Sportivă Siderurgistul - lot 2

Comunicat de presă !!

Comunicate de presa

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul National de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr. 145232 din 21.12.2022 pentru proiectul Renovarea energetică – Reabilitarea și modernizarea Sala de sport Liceul tehnologic „General de Marină Nicolae Dumitrescu Maican”, Cod C5-B2.1.a-389, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B2.1/1, runda 1.

Anunț public !!

Anunturi publice

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit. ”a”, art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (4), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 16.03.2023, ora 10:00, în sistem on-line, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, având următorul proiect al ordinii de zi

Comunicat de presă !!

Comunicate de presa

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul National de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr. 254059 din 14.12.2022 pentru proiectul Renovare energetică a imobilului din strada Oțelarilor nr. 11 (fost cinematograf ,,Dacia”), în cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice operațiunea B.2.1: Renovarea energetică moderată a clădirilor publice în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B2.1/1 runda 1.

Comunicat de presă !!

Comunicate de presa

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul National de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr. 6506 din 12.01.2023 pentru proiectul Renovare energetică a imobilului din strada Henri Coandă nr. 7 (fost cinematograf ,,Flacăra”), în cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice operațiunea B.2.1: Renovarea energetică moderată a clădirilor publice în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B2.1/1 runda 1.

Comunicat de presă !!

Comunicate de presa

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr. 145338/21.12.2022, pentru proiectul "Renovare energetică, blocul C5, str. Petru Rareș nr. 14, Mazepa I, Asociația de Proprietari nr. 151", Cod C5-A3.1-316, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, runda 1.

Comunicat de presă !!

Comunicate de presa

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Renovare energetică a imobilului din Str. Mihai Bravu, nr. 3 – Arena de Box Vasile Lehăduș”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta C5 – Valul renovării axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice operațiunea B.2 — Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, conform contractului de finanțare încheiat sub nr. 134227/252797/251365/13.12.2022, cod C5-B2.1.a -235.

Comunicat de presă !!

Comunicate de presa

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Renovare energetică, blocul B7, Str Petru Rareș, nr. 12, Mazepa I, Asociația de Proprietari nr. 151”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta C5 – Valul renovării axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice operațiunea A.3 — Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, conform contractului de finanțare încheiat sub nr. 126281/251365/12.12.2022, cod C5-A3.1-270.

Comunicat de presă !!

Comunicate de presa

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru proiectul "Prioritizarea circulației tramvaielor în municipiul Galați", Cod 10-I1.2-2586.

Descoperă Galațiul

Descoperă Galațiul și frumusețile oferite de împrejurimi.

Date geografice: Situat pe malul stâng al Dunării, la confluența râurilor Siret și Prut, lângă Lacul Brateș.

Descoperă: Galați, orașul binecuvântat de Dunăre, este centrul experienței vizitatorilor, cu istorie, muzee, evenimente, restaurante, artă și cultură.

Este unul dintre cele mai mari centre economice din România. Orașul Galați are o istorie încărcată și datorită faptului că este plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, Canalul Dunăre–Main–Rin. Viața economică s-a dezvoltat în jurul Șantierului Naval, Portului Fluvial, în jurul Combinatului Siderurgic și a Portului Mineralier.

Evoluție: Fiind plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, orașul a cunoscut o dezvoltare remarcabilă datorită Șantierului Naval, Portului Fluvial, Combinatului Siderurgic și Portului Mineralier.