Acordarea alocației familiale complementare/alocației de susținere pentru familii monoparentale conform OUG 105/2003

System Administrator

Categorii de beneficiari:

 • persoanele singure si familiile cu un venit net lunar pe membru de familie de pana la 423 RON, care au in intretinere copii in varsta de pana la 18 ani si care urmeaza o forma de invatamant organizata potrivit legii.
 • de alocatia familiala complementara beneficiaza familiile formate din sot, sotie si copiii in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna.
 • de alocatia de sustinere beneficiaza familiile formate din persoana singura si copiii in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinere si care locuiesc impreuna, denumite familii monoparentale. Prin persoana singura se intelege persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
  • este necasatorita;
  • este vaduva;
  • este divortata;
  • al carei sot/sotie este declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca;
  • al carei sot/sotie este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si participa la intretinerea copiilor;
  • nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute la paragrafele anterioare;
  • a fost numita tutore sau i s-au incredintat ori dat in plasament unul sau mai multi copii si se afla in una dintre situatiile prevazute la primele 3 paragrafe anterioare, cu exceptia asistentului maternal profesionist.
 • alocatia familiala complementara sau alocatia de sustinere pentru familia monoparentala se acorda lunar, pe baza de cerere, intocmita de reprezentantul familiei, insotita de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile acesteia si care se inregistreaza la Serviciul Public de Asistenta SOciala, din cadrul Primariei municipiului Galati, cu sediul in str. Fraternitatii nr. 1. Dreptul la alocatia familiala complementara sau, dupa caz, la alocatia de sustinere, se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii.

  Cuantumul alocatiei familiale complementare:

 • 50 RON pentru familia cu un copil;
 • 60 RON pentru familia cu 2 copii;
 • 65 RON pentru familia cu 3 copii;
 • 70 RON pentru familia cu 4 sau mai multi copii.

  Cuantumul alocatiei familiei complementare pentru beneficiarii de ajutor social:

 • 63 RON pentru familia cu un copil;
 • 75 RON pentru familia cu 2 copii;
 • 81 RON pentru familia cu 3 copii;
 • 88 RON pentru familia cu 4 sau mai multi copii.

  Cuantumul alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala:

 • 70 RON pentru familia cu un copil;
 • 80 RON pentru familia cu 2 copii;
 • 85 RON pentru familia cu 3 copii;
 • 90 RON pentru familia cu 4 sau mai multi copii.