Eliberarea carții de identitate in urmatoarele cazuri:expirarea termenului de valabilitate, preschimbarea carții de identitate la cerere, schimbarea adresei de domiciliu, modificarea datelor de stare civilă, schimbarea fizionomiei, atribuirea unui nou CNP

System Administrator

 • cerere pentru eliberarea actului de identitate ( descarca aici ):
 • se obtine de la ghiseu;
 • se completeaza de catre solicitant si se va semna in fata lucratorului de la ghiseu;
 • actul de identitate;
 • certificatul de nastere (copie si original);
 • certificatul de casatorie in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor (copie si original);
 • hotararea de divort definitiva si irevocabila, daca este cazul (copie si original);
 • certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supavietuitor (copie si original);
 • certificatele de nastere ale copiilor sub 14 ani aflati in ingrijirea solicitantului si care locuiesc impreuna cu acesta (copii si originale);
 • hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila (copie si original) sau actul administrativ in baza caruia s-au modificat datele de stare civila (copie si original) in cazul in care se modifica:
 • numele si/sau prenumele titularului;
 • prenumele parintilor;
 • data ori locul nasterii;
 • sexul;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu:
 • daca solicitantul este titularul spatiului de locuit - actul privind titlul locativ (copie si original), conform ghidului de procedura;
 • daca solicitantul nu este titularul spatiului de locuit - gazduitorul va prezenta actul de proprietate (copie si original) - conform ghidului de procedura - se consemneaza pe cererea de la pct. 1 si se semneaza in fata lucratorului de la ghiseu. Daca gazduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, declaratia de primire in spatiu poate fi consemnata la notarul public, in prezenta politistului de la postul de politie-pentru mediul rural ( descarca aici ), sau la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din strainatate.
 • daca solicitantul a avut carte de identitate va preda cartea de alegator. Daca titularul nu a intrat in posesia acestui document sau l-a pierdut, va mentiona acest fapt pe cererea de la pct. 1;
 • chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (7 RON);