Anunț cu privire la intenția de selecție a unor parteneri - Prelungire termen

ADMINISTRATOR

UAT Municipiul Galaţi derulează procedura de selecție de parteneri privați-operatori economici în vederea realizării demersurilor necesare pentru constituirea Consorțiului Regional pentru Invățământul Dual Galați, cu scopul depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 2022, Pilonul IV Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație, Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 6 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate.

Mai multe detalii puteți afla accesând următorul link: Anunț selecție parteneri, precum și următoarele anexe:

  1. Anexa nr. 1 - Scrisoare de intenție,
  2. Anexa nr. 2 - Fișa Partenerului,
  3. Anexa nr. 3 - Declarație de fidelitate,
  4. Anexa nr. 4 - Grilă evaluare tehnică parteneri.