Acordare ajutoare de urgenta constând in lemne de foc conform HCL nr. 525/2005

System Administrator

Categorii de beneficiari:

  • pensionari singuri sau familii de pensionari fara sustinatori legali sau ai caror sustinatori au situatii materiale precare, persoane/familii cu handicap gradul I, II, III

Criterii de selectie:

  • venitul/membru de familie sa fie sub 200 lei (RON)