Carte de identitate provizorie

System Administrator

  • 3 fotografii 3x4 cm, cu banda alba de 7mm la baza;
  • Documentele pe care le poate prezenta, din categoria celor cu care se poate face dovada numelui, starii civile, cetateniei, a domiciliului, in original;
  • chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (1 leu RON) achitata la Oficiul Posta sau casieria Primariei;
CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE SE VA ELIBERA IN URMATOARELE CAZURI:
  • cetateanul nu poseda toate documentele necesare eliberarii cartii de identitate;
  • solicitantul locuieste intr-un imobil aflat in litigiu;
  • cand nu functioneaza echipamentele pentru producerea cartilor de identitate.