Acte necesare pentru eliberarea anexei 24

System Administrator

  • Certificat(e) de deces
  • certificate casatorie, certiticate nastere, buletine identitate pentru toti mostenitorii si /sau defunct(i)
  • acte de proprietate bunuri
  • testament, certificat de mostenitor, dupa caz
  • indicarea bunurilor mobile si imobile ramase de pe urma defunctului exitente in patrimoniul defunctului la momentul cererii de eliberare a anexei 24
  • indicarea mostenitorilor cu actele de identitate ale acestora
  • adeverinta de la registrul agricol pentru suprafetele de teren extravilan ( dupa caz )

  Nota:
  - Acte necesare trebuiesc aduse in original si copii.
  - Succesiunea se dezbate la ultimul domiciliu al defunctului.