Inregistrarea in registrul de stare civilă a decesului si eliberarea adeverinței de inhumare

System Administrator

TERMEN DE INREGISTRARE

Declararea decesului se face în termen de :

  • 3 zile de la data încetării din viață a persoanei, când cauza decesului este naturală;
  • 48 de ore , socotit din momentul decesului, când decesul se datorează unei sinucideri, accident sau alte cauze violente, precum și în cazul găsirii unui cadavru ;
  • 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 de zile de la data nașterii

În acest termen se cuprind atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.
Dacă s-a depăşit acest termen sau cauza decesului se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, întocmirea actului de deces se face cu aprobarea Parchetului .

ACTE NECESARE

  •  certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura şi parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule, original şi copie xerox ;
  •  actul de identitate al decedatului , original şi copie xerox ;
  •  certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz; 
  •  livretul militar al decedatului – pentru bărbaţii până în 55 de ani; 
  •  actul de identitate al declarantului original şi copie xerox.