Inregistrare casătorii

System Administrator

Informatii generale

  Casatoria se incheie la Serviciului de Stare Civila Galati daca cel putin unul dintre soti are domiciliul stabil sau resedinta in municipiul Galati.
  Conform O.U.G. nr. 80/2011, prin exceptie, casatoria se poate incheia la Serviciul de Stare Civila Galati chiar daca viitorii soti nu au domiciliul sau resedinta in raza municipiului Galati,cu aprobarea primarului municipiului Galati.
  Actele pentru incheierea casatoriei se depun cu 11 zile calendaristice inainte, termen in care se cuprind atat ziua cand a fost facuta declaratia de casatorie,cat si ziua in care se oficiaza casatoria.
  Certificatul medical prenuptial (privind starea sanatatii) este valabil 14 zile de la data emiterii si trebuie sa fie valabil atat la data depunerii actelor cat si la data casatoriei, sa contina parafa si semnatura medicului si mentiunea expresa SE POATE CASATORI. In declaratia de casatorie, viitorii soti vor mentiona regimul matrimonial ales. Ei pot opta intre:

 • Regimul comunitatii legale
 • Regimul separatiei de bunuri
 • Regimul comunitatii conventionale

  In situatia in care viitorii soti stabilesc un alt regim matrimonial decit cel al comunitatii legale acestia vor prezenta conventia matrimoniala autentificata de catre un notar public.

Numele de familie al sotilor dupa casatorie poate fi:

 • numele dinaintea casatoriei
 • numele oricaruia dintre soti
 • numele lor reunite
 • unul dintre soti isi pastreaza numele dinaintea casatoriei, iar celalalt sot poate sa poarte numele lor reunite

  La oficierea căsătoriei, actul de identitate al soţului care îşi schimbă numele va fi invalidat , urmând a fi preschimbat în termen de 15 zile. Celor care doresc să călătorească în străinătate imediat după oficierea căsătoriei şi au actul de identitate invalidat, le recomandăm să solicite informaţii suplimentare de la instituţiile abilitate.

 • Taxă de căsătorie în zilele nelucrătoare:  106,92 lei
 • Nu se percepe  taxă pentru oficierea căsătoriei în zilele lucrătoare
 • Nu asigurăm servicii foto-video.

CASATORIA INTRE CETATENI ROMANI
Acte necesare

 • Actele de  identitate valabile ale ambilor soţi (original şi copie). Unul dintre soţi trebuie să aibă domicilul  sau reşedinţa în municipiul Galaţi;
 • Certificatele  de naştere ale viitorilor soţi (original şi copie);  
 • Certificatele  medicale prenupţiale eliberate de medic, cu menţiunea expresă « se poate căsători »; certificatele prenupţiale sunt valabile 14 zile calendaristice de la data emiterii şi trebuie să fie valabile şi la data oficierii
 • După caz, acte din care să rezulte desfacerea căsătoriilor anterioare:
  1. Certificatul de deces al soţului/soţiei şi certificatul  de căsătorie(original şi copie);
  2. Sentinţa/sentinţele de divorţ definitive şi irevocabile(original şi copie);
  3. Certificatul de divorţ , în cazul divorţului pe cale administrative (original şi copie)

CASATORIA INTRE UN CETATEAN ROMAN SI UNUL STRAIN
ÎN TOATE CAZURILE ÎN CARE INTENŢIONAŢI SĂ ÎNCHEIAŢI CĂSĂTORIA CU UN CETĂŢEAN STRĂIN, VĂ ÎNDRUMĂM SĂ SOLICITAŢI INFORMAŢII LA BIROUL CĂSĂTORII.
  Cetateanul roman va prezenta actele mentionate la "Casatoria intre cetateni romani".
  Cetateanul strain va prezenta:

 • Paşaport (original şi copie xerox) -  în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României – sau act de identitate, original şi copie xerox (în cazul cetăţenilor din statele membre ale U.E.);
  * Actul de identitate al cetateanului strain si viza acordata acestuia in vederea sederii pe teritoriul Romaniei trebuie sa fie valabile atat la data depunerii dosarului de casatorie cat si la data oficierii casatoriei.
 • Certificat de naştere, după caz: apostilat cu Apostila Convenţiei de la Haga sau supralegalizat în funcţie de statul emitent, original şi copie; Certificatul de naştere va fi tradus şi legalizat la un birou notarial de pe teritoriul României, sau extrasul  de naștere multilingv( Convenția de la Viena din 1976)
 • Dovada eliberată / autentificată de misiunile diplomatice / oficiile consulare acreditate în România din care să rezulte că cetăţeanul străin îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională şi nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România.
  • Cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică în materie civilă ori de dreptul familiei vor prezenta documente eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie, datate recent -maximum 3 luni de la emitere
  • Traducerea în limba română, legalizată la un notar din România a dovezii  certificatului menţionat anterior; 
 • Un document care sa ateste domiciliul din strainatate al cetateanului sau declaratie pe propria raspundere data la un birou notarial din Romania privind domiciliul din tara de origine
 • Certificat medical prenuptial eliberat de un medic din Romania, care sa poarte mentiunea "SE POATE CASATORI"
 • Declaratie pe propria raspundere, autentificata de un notar public din Romania privind:
  1. domiciliul complet din tara de provenienta
  2. daca este cunoscator al limbii romane scris/citit
  3. starea civila inaintea casatoriei, indeplinirea conditiilor de fond cerute de legea sa nationala pentru incheierea unei casatorii in Romania;
  4. îndeplinirea condițiilor necesare încheierii căsătoriei în România;
  5. regimul matrimonial ales

Dupa caz, dovada desfacerii casatoriilor anterioare prin sentinte de divort sau certificate de deces insotite de certificatele de casatorie, apostilate sau supralegalizate in functie de tara, traduse si legalizate de un birou notarial de pe teritoriul Romaniei

În cazul cetăţenilor străini care nu cunosc limba română, la data depunerii actelor și în ziua căsătoriei este obligatorie prezenţa unui interpret autorizat.
  Eliberarea la cerere a certificatului de casatorie
  Solicitarea eliberarii certificatelor se poate face:

 • la primaria care are in pastrare registrele in care au fost inregistrate actele
 • la primaria locului de domiciliu sau resedinta al solicitantului

Acte necesare

 • Cerere tip
 • Act identitate valabil titular sau persoana imputernicita, original

  In cazul in care titularul nu se poate prezenta, obtinerea certificatului se poate face prin Procura speciala autentificata de catre un notar public in care se va mentiona expres "pentru obtinerea certificatului de nastere/casatorie/deces (dupa caz) de la starea civila".
  In cazul cetatenilor aflati in strainatate, duplicatul poate fi obtinut de o alta persoana imputernicita prin procura speciala notariala apostilata conform Conventiei de la Haga (in cazul tarilor semnatare ale acestei conventii) sau procura speciala consulara(eliberata de Ambasada sau Consulatul Romaniei din tara respectiva), in care se va mentiona expres "pentru obtinerea certificatului de nastere/casatorie/deces (dupa caz) de la starea civila".
  Conditii:

 • Pentru cetatenii romani cu domiciliul in Romania:
  • buletinul/cartea de identitate/cartea de identitate provizorie.
   Nota: Persoanele care au atat actul de identitate, cat si certificatul de stare civila pierdut, furat sau distrus pot obtine un nou certificat de stare civila astfel:
  • In situatia in care serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor care are in pastrare actul de stare civila este acelasi cu cel pe raza caruia persoana are domiciliul, aceasta va depune atat cererea pentru obtinerea certificatului de stare civila, cat si pentru eliberarea actului de identitate la structura de evidenta a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor.
  • In cazul in care serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor care are in pastrare actul de stare civila nu este acelasi cu cel pe raza caruia persoana are domiciliul, acesteia i se va elibera, mai intai, o carte provizorie, in vederea procurarii certificatelor de stare civila.
 • Pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate: - pasaportul turistic in care sa fie mentionat domiciliul in strainatate sau titlu de calatorie.
 • Pentru cetatenii straini:
  • pasaportul turistic (cu viza romana - daca este cazul).
  • actul de identitate cu care a intrat in Romania (pentru cetatenii membri ai U.E.)

  Nota: Persoanele cu domiciliul sau resedinta in strainatate, care au acte de stare civila inregistrate la Galati, pot solicita procurarea certificatelor astfel:

 • personal;
 • pe cale diplomatica (la Consulatul Romaniei din tara in care traiesc);
 • prin imputernicit, cu procura speciala.