Documente necesare pentru transcrierea certificatelor sau extraselor de naștere ale cetățenilor români care au redobândit cetățenia și nu au avut niciodată domiciliul în România

System Administrator

*Pentru cetatenii care au depus cererea de obtinere a cetateniei romane la Birourile teritoriale ale Autoritatii Nationale pentru Cetatenie sau la Ambasada/Consulatul Romaniei din strainatate.
  A. In cazul persoanelor cu varsta peste 18 ani care au redobandit cetatenia romana dosarul de transcriere va cuprinde urmatoarele documente:

 • Dovada redobandirii cetateniei romane ( Certificat de cetatenie ) - original si copie;
 • Dovada depunerii cererii de obtinere a cetateniei romane la Birourile teritoriale ale Autoritatii Nationale pentru cetatenie;
 • Certificat de nastere - original si copie; traducere legalizata daca este cazul
 • Cartea de identitate si pasaportul solicitantului - original si copie;
 • Certificatul de casatorie ( daca este cazul ) - original si copie; traducere legalizata daca este cazul
 • Procura speciala autentificata la notar in cazul in care titularul actului de stare civila nu se poate prezenta;
 • Actul de identitate al mandatarului - original si copie;

  B. In cazul copiilor care nu au implinit varsta de 14 ani si sunt trecuti in certificatul de cetatenie al parintilor dosarul de transcriere va cuprinde urmatoarele documente:

 • Dovada redobandirii cetateniei romane ( Certificat de cetatenie in care sa fie specificat si numele minorului si data nasterii acestuia ) - original si copie;
 • Dovada depunerii cererii de obtinere a cetateniei romane la Birourile teritoriale ale Autoritatii Nationale pentru cetatenie;
 • Certificat de nastere minor - original si copie; traducere legalizata daca este cazul
 • Cartile de identitate si pasapoartele parintilori - original si copie;
 • Certificatul de casatorie al parintilor ( daca este cazul ) - original si copie; traducere legalizata daca este cazul
 • Procura speciala autentificata la notar in cazul in care nici unul dintre parinti nu se poate prezenta. Procura va fi data de catre parintele care are cetatenie romana.
 • Actul de identitate al mandatarului - original si copie.

  Minorii care au varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani depun cererea de transcriere in nume propriu asistat de reprezentantul legal (cetatean roman) sau prin mandatar imputernicit cu procura speciala.